اصلاح کننده ضربه PVC

اصلاح کننده ضربه PVC

اصلاح کننده ضربه PVC نیز به این صورت می باشد که توانایی یک ماده و یا یک سازه را در برابر اعمال فشارهای ناگهانی به گونه ای تغییر می دهد که هیچ گونه مشکلی به وجود نخواهد آمد. Pvc ، خود به گونه ای طراحی و ساخته شده است که از نظر مقاومت در برابر …

اصلاح کننده ضربه PVC ادامه »